Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chấp thuận Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát, hoàn thiện các nội dụng cụ thể và phê duyệt Dự án đâu tư theo qui định.

Đồng ý giao PVN triển khai Dự án theo phương án tự đầu tư song song với việc đàm phán chuyển nhượng với đối tác Gazprom Neft (GPN). Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét cấp giấp chúng nhận đầu tư cho Dự án theo qui định

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về ưu đãi đầu tư và cơ chế tài chính: Giao Bộ Công Thương chủ trì phối họp với các Bộ: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án tài chính, nguồn vốn và ưu đãi đầu tư cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Về phương án chuyền nhượng: PVN đàm phán các điều kiện chuyển nhượng, báo cáo các Bộ kết quả đàm phán theo qui định.

Bộ Công Thương chủ trì đàm phán các điêu kiện bảo lãnh của Chính phủ cho Dự án với đối tác Gazprom Neft trong thỏa thuận chuyển nhượng và tham gia đầu tư vào Dự án; chủ trì thầm định phương án chuyển nhượng do PVN đàm phán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về chuẩn bị mặt bằng cho dự án: Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất các nội dung và tiến độ chi tiết của công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng và phương án vốn để triển khai.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, bố trí đất đai, giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng đất của Dự án, phù hợp với quy định của Luật đất đai và các qui định pháp luật khác có liên quan; thực hiện các công việc giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng theo yêu cầu tiến độ của Dự án.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được nâng lên công suất 8,5 triệu tấn dầu thô/năm để chế biến được các chủng loại dầu thô thông dụng trên thế giới. Với cấu hình công nghệ chế biến hiện đại, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo qui định hiện hành, sản phẩm đạt tiêu chuẩn mức EURO V.

Tiến độ đưa vào vận hành trước năm 2022.

Tồng mức đầu tư khoảng 1,82 tỷ USD.

LG

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Sản phẩm khuyến mại

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
0123456789
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
0213456789
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 3
031293338
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 4
0419222484
Lên đầu trang