Phần mềm Kidsmart - Ngôi nhà không gian & thời gian Trudy

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất: 

399.000₫

- Ngôi nhà thời gian và không gian của Trudy gồm năm hoạt động sẽ làm say mê của trẻ với âm thanh sống động, những hình ảnh lôi...

- Ngôi nhà thời gian và không gian của Trudy gồm năm hoạt động sẽ làm say mê của trẻ với âm thanh sống động, những hình ảnh lôi cuốn hấp dẫn và các nhân vật hấp dẫn và các nhân vật thân thiện.

- Các hoạt động nhằm phát triển kỹ năng nhìn nhận về thời gian, địa lý giúp trẻ thiết lập được nền tảng về nghiên cứu xã hội một cách chín chắn.

- Ngôi nhà thời gian và không gian của Trudy khuyến khích khám phá và có phần thưởng cho học sinh kiên trì tập luyện. Mỗi hoạt động trong ngôi nhà thời gian và không gian của Trudy đều có chế độ khảo sát và chế độ hỏi đáp. Điều này cho phép trẻ nhỏ tự tìm tòi và định hướng việc học, hay học với sự thúc dục và hưởng ứng nhẹ nhàng.

 

Website: bisoco.com.vn

Sản phẩm liên quan